สร้างแบรนด์

ข่าวเศรษฐกิจ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแบรนด์ทอล์ก : Sustainable Top Corporate Brands ความยั่งยืนของแบรนด์องค์กร โดยเชิญศาสตราจารย์ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยระดับโลก Dr.Vincent Mak แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมสนทนา ณ คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อยอดของงานประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2019 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงมีการพัฒนาแบรนด์องค์กรอย่างจริงจัง มีความตื่นตัวในการสร้างแบรนด์องค์กร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ