'กสทช.'ควัก1พันล้าน จ่ายเงินคืนให้3ช่องทีวี

ข่าวเศรษฐกิจ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * กสทช.คืนเงินค่าใบอนุญาตดิจิตอลทีวีงวดที่ 5 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้แก่ ช่อง 7 ช่อง Workpoint TV และช่อง Spring News (ช่อง 19) ที่ชำระเงินมา จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,055.66 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิ การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ย.2562 สำนักงาน กสทช.คืนเงินค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความ ถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลงวดที่ 5 ให้แก่ทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ บ.สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19) บ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และ บ.ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV) ที่ได้ชำระค่าใบอนุญาต งวดที่ 5 มาแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,055,662,000 บาท

แบ่งเป็น คืนให้ช่อง Spring News 19) เป็นเงิน 234,972,000 บาท ช่อง 7 เป็นเงิน 398,040,000 บาท และช่อง Workpiont TV เป็นเงิน 422,650,000 บาท โดยการคืนเงินดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทร ทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ข้อ 12 (1) (1.1) (ข) และข้อ 15 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนคลื่นความถี่ตาม คำสั่งดังกล่าว ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2 งวดสุดท้าย (งวดที่ 5 และงวดที่ 6) ตามประกาศ กสทช.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ