ธนารักษ์ไล่บี้ส่วนราชการปล่อยเช่าที่ฯ

ข่าวเศรษฐกิจ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * "ยุทธนา" เครื่องร้อนรับตำแหน่งอธิบดีกรมธนา รักษ์ จ่อผุดศูนย์สำรวจการใช้ พื้นที่เช่าราชพัสดุผิดวัตถุประ สงค์ เปิดปั๊มน้ำมัน-ขายกาแฟ หวังเป็นตัวช่วยรายได้ทะยานแตะ 1.5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เกณฑ์การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุของหน่วยงาน ราชการนั้น หากหน่วยงานราชการนำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะต้องแบ่งสัดส่วนรายได้เข้ารัฐ 70% ของรายได้ที่ได้รับ และเก็บไว้บริหารจัดการเองในหน่วยงาน 30% แต่ที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐได้รายได้ดังกล่าวไปทั้งหมด 100% โดยไม่ส่งเงินเข้ารัฐ ส่วนอัตราค่าเช่าของหน่วยงานรัฐ วิสาหกิจหลังจากมี พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุปี 2562 บังคับใช้นั้น จะมีการจัดเก็บค่าเช่า จากเดิมที่ยก เว้นค่าเช่าให้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การสำรวจผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งว่ามีรายได้มากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาคำนวณการคิดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมต่อไป.

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในฐานะอธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่ ได้ตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2563 ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 10,000 ล้านบาท โดยจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ราชพัสดุที่ให้หน่วยงานราชการ แต่นำไปใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้พื้นที่เพื่อเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งการเปิด สถานีบริการน้ำมัน เปิดร้านสวัสดิ การ ร้านกาแฟและให้เช่าช่วงต่อในอัตราสูง ซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวไม่เคยนำส่งเงินรายได้เข้ารัฐ ซึ่งกรมจะสั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ลงไปสำรวจพื้นที่เหล่านี้และติดตามความคืบหน้าผ่านศูนย์ข้อมูลที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ โดยจะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรมธนารักษ์ให้มากขึ้น

"พื้นที่ราชพัสดุมีทั้งหมด 13 ล้านไร่ ต้องไปสำรวจว่าแต่ ละหน่วยงานใช้พื้นที่วัตถุประ สงค์มากน้อยเพียงใด แต่ในเบื้องต้น มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ บาง แห่งไปทำเป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ แต่ไม่เคยส่งรายได้เข้ารัฐเลย เก็บไว้เองทั้งหมด ซึ่งไม่ถูกต้อง หรืออย่างเช่น กรมควบคุมโรค ปกติต้องจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เดือนละ 600 บาท แต่เอาไปให้เช่าช่วงต่อเดือนละ 30,000 บาท แต่เงินจ่ายเราแค่ 600 บาทที่เหลือเขาเก็บไว้เอง ก็ไม่ถูก จริงๆ ต้องให้เรา 25,000 บาท ก็ต้องเข้าไปดูตรงนี้ อุดช่องโหว่ตรงนี้" นายยุทธนากล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ