ประกวด 'ภาพถ่ายจากโดรน' ครั้งแรกในไทยสะท้อน 'นวัตกรรมชุมชน' ชวนให้ไปเที่ยว

ข่าวบันเทิง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จัดประกวดโครงการภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand Photo Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการท่องเที่ยว : Traveltech Innovation" ที่สะท้อนถึงนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยที่ใช้ในการดำรงชีวิตตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) และประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital กล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งมีภาพถ่ายส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1,300 ภาพ บรรยายใต้ภาพ ภาพ บูรณะพุทธศิลป์ บรรยากาศภายในงาน

แม้จะมีผลงานมากมาย แต่ในที่สุดคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล และนำมาจัดนิทรรศการ Photo Gallery ในงานมหกรรมเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) รางวัลชนะเลิศเป็นของ นายธนพร ดิษยบุตร ในชื่อผลงาน ยกยอ ซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงการนำนวัตกรรมการจับสัตว์น้ำแบบชาวบ้าน หรือที่เรียกกันว่า "ยอ" มาใช้ในการประกอบอาชีพ รางวัลอันดับ 2 ได้แก่ นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ ผลงาน "ก่อกองทรายบางแสน" ซึ่งสะท้อนถึงนวัตกรรมของศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ หรือวัสดุย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และรางวัลอันดับ 3 ได้แก่ นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร ผลงาน "บูรณะพุทธศิลป์" ที่สื่อถึงการนำนวัตกรรมในการก่อสร้างมาใช้ในการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างทางด้านการท่องเที่ยว

          ส่วนประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital กล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมืออื่นๆ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ในผลงาน      "สปาหิมะดำ" ซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงนวัตกรรมการรักษาสุขภาพโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยนำเศษซากอ้อยและดินมาใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อย และก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ในการท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อันดับ 2 ได้แก่ นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม ผลงาน "จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว" ที่สะท้อนถึงการใช้นวัตกรรมยานพาหนะที่ลดการปล่อยของเสียและลดใช้พลังงาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และอันดับ 3 ได้แก่ นายสุริยา ผลาหาญ ในผลงาน "ท่องเที่ยวชุมชนโอท็อป" ซึ่งภาพนี้สื่อถึงการนำเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ถังน้ำมัน มาประยุกต์เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวชุมชน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จุดประสงค์การประกวดภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว สำหรับการประกวดการถ่ายภาพด้วยโดรนระดับประเทศ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการประกวดภาพถ่ายประเภทนี้ ส่วนคำว่า "นวัตกรรม" ในชุมชน อาจไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมด แต่หากไปสัมผัสตามชุมชนต่างๆ ก็จะพบว่าแต่ละท้องถิ่นมีนวัตกรรมและภูมิปัญญาของตนเอง แต่การจะไปบอกว่าพื้นที่นั้นมีนวัตกรรมอะไรก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจน ดังนั้นการดึงการถ่ายภาพเข้ามาช่วยก็จะทำให้ได้เห็นภาพทั้งพื้นที่และนวัตกรรมในชุมชนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคนที่ได้เห็นภาพก็จะเกิดเความเข้าใจในนวัตกรรมนั้นๆ อย่างภาพ "ยกยอ" ที่ได้รับรางวัล จะเห็นได้ว่าเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาในอดีต เพราะยอเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับปลา และในวิถีชีวิตของชาวบ้านปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องมือประเภทนี้อยู่

"การประกวดภาพถ่ายจากโดรนครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการการถ่ายภาพและการใช้โดรน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพและความสนใจในสถานศึกษา ตลอดจนช่วยยกระดับสตาร์ทอัพกลุ่มมาร์เทค (ดนตรี ศิลปะ ความบันเทิง) ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับปริมาณและคุณภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ผลงานที่เกิดจากกิจกรรมนี้ยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพเพื่อนำผลงานไปใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี" รอง ผอ.เอ็นไอเอ กล่าว

ด้าน นายอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ภาพที่ได้ร่วมประกวดเหล่านี้จะสร้างการรับรู้ของผู้เข้าชมให้อยากไปเที่ยวและสัมผัสในพื้นที่จริงๆ ดังนั้นการตัดสินก็จะใช้เกณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ และนับว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะในปัจจุบันราคาโดรนก็ย่อมเยามากขึ้น แต่ก็ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้น เพราะในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถบินขึ้นไปถ่ายภาพได้ ดังนั้นผู้ที่บังคับโดรนต้องมีใบอนุญาต โดรนที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน ในบางพื้นที่ต้องขออนุญาต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของช่างภาพแต่ละคนที่ถ่ายทอดอกมาด้วย

ปราณปริยา วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดังกล่าวในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การป้องกันประเทศ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถ ก้าวสู่สายอาชีพด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ในส่วนผลงานจากโดรน นายสุริยา ผลาหาญ เจ้าของภาพล่องแพชมธรรมชาติ บอกว่า นวัตกรรมเชิงท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดยการบริหารจัดการของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ ซึ่งการถ่ายภาพนิ่งในหนึ่งภาพต้องสื่อสารทุกอย่างออกมาให้ครบ และให้คนดูเข้าใจสิ่งที่เราต้องจะบอก อย่างภาพที่ใช้ โดรนถ่ายที่เป็นขนาดมาตรฐานทั่วไป ในชุมชนจังหวัดจันทบุรีที่มีการทำท่องเที่ยวล่องแพเพื่อไปศึกษาธรรมชาติ ชมเหยี่ยวแดง ซึ่งในการถ่ายด้วยโดรนอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย และราคา บางตัวค่อนข้างที่จะแพง แต่สำหรับมุมมองของภาพมีทั้งมุมสูง หรือในมุมภาพที่เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างด้วย

พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ เจ้าของภาพสปาหิมะดำ บอกว่า นวัตกรรมตามที่เราเข้าใจมีความหลากหลายในชุมชน แต่ที่ทำให้สนใจคือ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี ที่บริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของโรงงานน้ำตาล และมีกากอ้อยจากการเผา ซึ่งชาวบ้านค้นพบว่ากากเหล่านี้ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย จึงได้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างภาพที่ได้ถ่ายมาก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำสปา และถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยเห็น.

ภาพ ล่องแพชมธรรมชาติ

ภาพ จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพ ยกยอ

ภาพ ก่อกองทรายบางแสน

ภาพถ่ายภายใน Photo Gallery

ผู้ชมผลงานภาพถ่าย

ภาพ สปาหิมะดำ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ