กสทช.เลิกสัญญา'ทีโอที'

ข่าวเศรษฐกิจ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เน็ตชายขอบมูลค่า6,400ล.ไม่คืบ ไทยโพสต์ * "ฐากร" เท "ทีโอที" ยกเลิกสัญญาเน็ตชายขอบ (USO NET) เล็งคิดค่าปรับตามงานที่ผิดสเปก "พุทธิพงษ์" ย้ำไม่เข้าข้างใคร นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิ การคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 4 ต.ค.2562 ว่า สำนัก งาน กสทช.ทำหนังสือถึง บมจ.ทีโอที เพื่อยกเลิกสัญญาทีโอทีชนะประมูลโครงการ 3 สัญญา วงเงินรวม 6,486,399,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 1.โครงการจัดให้มีสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้น ที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชาย ขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาค เหนือ 2) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broad band Internet Service) วงเงิน 2,103,800,000 บาท บรรยายใต้ภาพ ฐากร ตัณฑสิทธิ์

2.โครงการจัดให้มีสัญ ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง (Broadband Internet Service) วงเงิน 2,492,599,999 บาท และ 3.โครงการจัดให้มี สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ วงเงิน 1,889,999,927 บาท

อย่างไรก็ให้ทีโอทีมาดำ เนินการกำหนดค่าเสียหายที่สำนักงาน กสทช.สามารถตรวจรับงานให้กับทีโอทีได้ ส่วนงานใดที่ทีโอทีได้ส่งมอบมาแล้ว แต่เป็นงานที่คณะกรรมการตรวจรับได้ ก็จะมีการตรวจรับและเสนอเพื่อที่จะอนุมัติเงินงวดให้กับทีโอทีต่อไป

ขณะเดียวกันส่วนงานใดที่เสนอมาแล้ว แต่ไม่สามารถตรวจรับได้ สำนักงาน กสทช.จะไปดำเนินการออกประกาศประกวดราคาใหม่ เพื่อที่จะให้บริษัทใหม่เข้ามาดำเนินการทำงานในส่วนสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ กสทช.ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้หรือต้นปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ทุรกันดาร และเน็ตประ ชารัฐในพื้นที่ชนบทที่ กสทช.ดำเนินการเป็นผืนเดียวกันไปรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ กิจและสังคม (ดีอีเอส) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ก็จะเป็นผืนเดียวกันในการให้บริการทั่วประ เทศทั้งหมด

"วันนี้สำนักงาน กสทช.คงไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น ก็คงต้องยกเลิกสัญญาส่วนที่ทีโอทีไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ นำไปประกวดราคาใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่รัฐบาลเองต้องการให้เห็นการใช้งานเกี่ยวกับประชาชนในการดำเนินการนี้ ถ้าเค้าไปแก้ไขสัญญาไฟเบอร์ อันไหนที่ถูกต้อง กสทช.ก็จะดำเนินการตรวจจ้างให้ ปรับปรุงเสร็จก็ต้องตรวจ" นายฐากรกล่าว

ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า กรณีการยกเลิกสัญญาเน็ตชายขอบ ระหว่างทีโอทีและ กสทช.นั้น เบื้อง ต้นได้เคยหารือกับ กสทช.แล้ว และ รับทราบปัญหามาโดยตลอด ซึ่งทีโอทีในฐานะเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงดีอีเอส ทีโอทีจะต้องกลับมาทบทวนถึงสาเหตุการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ปัญหานี้ผมจะไม่เข้าข้างใคร เจรจาเป็นปัญหาของทีโอที เป็นสิ่งที่ทีโอทีต้อง รับผิดชอบ ที่ผ่านมาเข้าใจ กสทช.พยายามให้โอกาสและขยายระยะเวลามาพอสมควรแล้ว.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ