ภาพเทิดพระเกียรติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 00:00:45 น.

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สำคัญด้านพลังงาน ในทุกรูปแบบมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนัก ณ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง