คอลัมน์ข่าวสั้น: รมช.ศธ.ติวเข้มครูคณิตศาสตร์

ข่าวทั่วไป Sunday October 6, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอนแก่น * วันที่ 5 ต.ค.2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ในหัวข้อเรื่องการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา โดยระบุว่า กระทรวงได้จัดสรรงบประมาณปี 2562 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ประถมวัย, การจัดการเรียนรู้วิชา Coding (โค้ดดิ้ง) หรือการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์, การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ EIS, การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล อีกทั้งยังมีนโยบายในการดูแลเรื่องสวัสดิการของครูและบุคลากร และกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ