คอลัมน์ข่าวสั้น: 'วัส' วอนตั้ง กสม.ชั่วคราวตาม รธน.60

ข่าวทั่วไป 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ระบุว่าได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเป็นฉบับที่ 10 ถึงประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด ขอให้รีบแต่งตั้งบุคคลมาทำหน้าที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 60 ประกอบมาตรา 22 ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติ เนื่อง จากขณะนี้เหลือเวลาเพียง 5 วันทำการที่กสม.ต้องประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการส่งรายงานความสอดคล้องกับหลักการปารีสและเอกสารอื่นๆ รวม 5 รายการเพื่อประกอบการประเมินสถานะของ กสม.ไทยขึ้นใหม่ ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคมนี้ ประกอบกับวันที่ 12-14 ต.ค.นี้เป็นวันหยุดราชการ กสม.จึงต้องเปิดประชุมอย่างช้าในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 หากเปิดประชุมไม่ทันวันดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติในการยื่นขอคืนสถานะ A ของ กสม.ไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ