'ธนารักษ์'เคลียร์ บุกรุกที่ดินทำกิน จ่อมอบสิทธิ์1ล.ไร่

ข่าวเศรษฐกิจ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * "ธนารักษ์" เตรียมลุยลงพื้นที่แก้ปัญหาบุกรุกที่ทำกินในพื้นที่ราชพัสดุ 1.36 ล้านไร่ทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายปีนี้เดินเครื่องจัดสรรกรรมสิทธิ์สัญญาเช่าให้ผู้บุกรุกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ หวังลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ กระบวนการทำ สัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับธนา รักษ์นั้น ธนารักษ์พื้นที่จะเร่ง ลงสำรวจพื้นที่ที่มีการบุกรุก พร้อมทั้งมีแผนจ้างบริษัทเอก ชนภายนอก หรือข้าราชการที่มีความรู้และเกษียณไปแล้วมาช่วยจัดทำข้อมูล ซึ่งปัจจุบันพบว่าพื้นที่บุกรุกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และราชบุรี

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ธนา รักษ์จังหวัดเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ทำกินในพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งมีผู้บุกรุกทั้งหมด 1.39 แสน ราย ในพื้นที่ 1.36 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งกรมตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้จะเร่งลงพื้นที่สำ รวจรังวัด และจัดสรรกรรม สิทธิ์สัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ผู้บุกรุกได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย มีเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่ เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีสัญญาที่ทำกินถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมจะคิดค่าเช่าในราคาขั้นต่ำ ถ้าเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรจะเสียค่าเช่าปีละ 200 บาทต่อไร่ ขณะที่ค่าเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป จะคิดตารางวาละ 25 สตางค์ต่อเดือน หรือปีละ 300 บาทต่อ 100 ตารางวาเท่านั้น

"การแก้ปัญหาที่ทำกิน นี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประ ชาชน ไม่ได้ให้ความสำคัญทางรายได้ โดยหากผู้บุก รุกไม่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ก็จะได้รับการรับรองสิทธิ์ ด้วยการจัดสัญญาให้เช่า ซึ่งสามารถนำสัญญาเช่าไปใช้ยื่นประกอบการขอกู้กับธนาคารรัฐ รวมถึงสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอื่นๆ ได้ เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติจะได้รับเงินช่วยเหลือชดเชย แต่หากยังมีสถานะเป็นผู้บุกรุกจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลย" นายยุทธนากล่าว

นายยุทธนากล่าวอีกว่า กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำโครง การศูนย์รวมชุมชนเพื่อพัฒนา เป็นตลาดนัดชุมชน จุดค้าส่งสินค้าชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการประชารัฐสร้างไทย ซึ่งในวันที่ 11 ต.ค.นี้ จะนำร่องเปิดโครงการแรกในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนอง กุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จัง หวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างจากส่วนราชการที่ส่งคืนมาให้กรมธนารักษ์จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นช่องทางสร้างรายได้ในชุมชน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ