คอลัมน์จับประเด็น: ลุยจับแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.2562 ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 17,184 คน ดำเนินคดี จำนวน 1,539 คน พร้อมระบุว่า คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ