รัฐวิสาหกิจเจ๋ง ส่งเงินทะลุเป้า สลากฯนำโด่ง

ข่าวเศรษฐกิจ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อารีย์ * สคร.เผยผลการจัด เก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ปีงบ 62 เกินเป้าพันล้าน ชี้รัฐ วิสาหกิจปรับตัวใช้เทคโนโลยี สำนักงานสลากฯ นำโด่งส่งเงินเข้าคลัง 41,916 ล้านบาท ทิ้งห่าง ปตท.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ยอดจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่ กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำ กว่า 50% ประจำปีงบประ มาณ 62 เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 61-ก.ย.62 มีรายได้ทั้งสิ้น 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้ แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ แรกได้นำส่งรายได้แผ่นดินคิด เป็น 88% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจที่ นำส่งเงินสูงสุด คือ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 41,916 ล้านบาท อันดับ 2 คือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,198 ล้านบาท 3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย จำนวน 18,924 ล้าน บาท 4.ธนาคารออมสิน จำ นวน 16,538 ล้านบาท 5.การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 10,903 ล้านบาท 6.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหา ชน) จำนวน 10,500 ล้านบาท 7.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 5,646 ล้านบาท 8.ธนา คารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร จำนวน 5,582 ล้านบาท 9.การไฟฟ้านคร หลวง จำนวน 5,500 ล้านบาท และ 10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 4,760 ล้านบาท

นายประภาสกล่าวว่า มั่นใจว่าในปีงบประมาณ 63 สคร.จะยังคงจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ได้ตามเป้าหมายที่ 188,800 ล้านบาท โดยจะยัง คงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน และสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลมากขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน เป็นเครื่องมือ ในการรักษาเสถียรภาพทาง การคลังให้แก่ประเทศ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ