คอลัมน์แช้ต..แช้ต: หญิงแกร่ง

ข่าวเศรษฐกิจ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ประกาศชูนโยบายบ้านหลังที่ 2 อย่างเต็มที่ สำหรับหญิงแกร่งแห่งธุรกิจรถขนเงิน อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ จาก KTBGS ภายใต้โครงการ 2 มือ 1 ใจ ด้วยการเน้นสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง มีคุณธรรม พร้อมสร้างความเชี่ยว ชาญในการพัฒนาการทำงานสร้างใจบริการ อีกทั้งยังต่อยอดด้วยกิจ กรรม Happy Money สร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงานในองค์กร ด้วยการจัดเทรนนิ่ง พร้อมทั้งกิจ กรรมการไปดูงานนอกสถานที่เพื่อ สร้างประสบการณ์ มุ่งหวังให้พนัก งานมีวินัยทางการเงิน และสร้างอาชีพได้ในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถ ส่งต่อไปยังภายนอกได้อีกด้วย สมเป็นผู้หญิงเก่งแห่งวงการการเงินโดยแท้จริงๆ. บรรยายใต้ภาพ อรจรรยา จันทวรสุทธิ์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ