TUขายบอนด์6,000ล. 'AWC'เทรดติดเซต50

ข่าวเศรษฐกิจ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เสนอขายหุ้นกู้ ถือยาวจนกว่าจะเลิกกิจการ 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5% ต่อปี โบรกฯ ชี้ "แอสเสท เวิรด์ คอร์ป" เข้าซื้อขายพรุ่งนี้ ฟันธงราคาเปิดไม่ต่ำจอง นายธีรพงศ์ จันศิริ ประ ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า บริษัท อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ด้อย สิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ให้แก่นักลงทุนทั่ว ไปและนักลงทุนสถาบัน วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยคาดจะเสนอขายได้ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.นี้ พร้อมทั้งแต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร เป็นผู้จัดจำ หน่าย ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ช่วยให้บริษัทจัดโครงสร้างทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ด้านรายงานข่าวจาก บล. เอเซีย พลัส คาดการณ์ว่า การเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) ในวันที่ 10 ต.ค.62 จะช่วยสนับ สนุนให้ภาพรวมมูลค่าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญต่อประ ชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ขนาดใหญ่ ที่ได้รับความสนใจจองซื้อจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก รวมทั้งยังเป็นหุ้นที่เข้าข่ายตามเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นใหม่เข้าคำนวณดัชนี เซต 50 ทำให้คาดว่าหุ้นที่ถูกคัดออกจากดัชนี เซต 50 และเซต 100 จากการถูกเอดับเบิลยูซีเข้ามาแทนที่ แบ่งเป็นออกจากดัชนี เซต 50 คือ ธนาคารเกียรตินาคิน และหุ้นที่ออกจากเซต 100 คือ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ