ไทยแกนนำ5ชาติอาเซียนเสนอจัดฟุตบอลโลก2034

ข่าวกีฬา 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวหมาก * ประเทศในอาเซียนเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 โดยได้มีมติเสนอ 5 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อมูลทางเทคนิคประ กอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ คือ ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นแกนนำ นายพิพัฒน์ รัชกิจประ การ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา

ก่อนเริ่มการประชุมมี การมอบหมายตำแหน่งประ ธานอาเซียนจาก ดร.เมียง เล เซ็ง สหภาพเมียนมา เป็นนายวิลเลียม รามิเรส ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศ อาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็น ประธานอาเซียน ต่อจากนั้น นายวิลเลียม รามิเรส ของฟิลิปปินส์ ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านกีฬาในทุกมิติของอาเซียน โดยในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องสำคัญที่ 10 ประเทศอาเซียนพิจารณาร่วม กัน ได้แก่ การเสนอตัวเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล โลก ปี 2034 โดยได้มีมติเสนอ 5 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อมูลทางเทคนิคประกอบการเสนอตัว ประกอบด้วย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และประเทศอินโด นีเซีย โดยมอบหมายให้ประเทศ ไทยเป็นหลัก ซึ่งรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาได้ตอบรับมติที่ประ ชุมว่าประเทศไทยมีความยินดี และเห็นชอบตามมติที่ประ ชุมอย่างดี อย่างไรก็ดี ต้องนำผลการประชุมครั้งนี้ไปนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีของไทยทราบและให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับแนวคิดการเสนอ ตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตโลก ในปี 2034 สืบเนื่องมาจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันตามสมาคมฟุตบอลของบรรดาชาติสมาชิกที่เสนอให้กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2034 ใน 15 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ที่ประชุมยัง เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำ งานร่วมกันเพื่อเตรียมการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพของ 5 ประเทศ โดยกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2034 มีประเทศที่ได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพแล้ว ประกอบด้วยประเทศจีน, อียิปต์, ซิมบับเว, ไนจีเรีย รวมทั้งออสเตรเลียและนิว ซีแลนด์ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ร่วมกัน ส่วนชาติในทวีปเอเชียที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง ขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่จัดร่วมกันในปี 2002 ที่ผ่านมา.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ