คอลัมน์ข่าวสั้น: ไทย-ญี่ปุ่นแก้ขยะพลาสติกทะเลไทย

ข่าวทั่วไป 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * นายวรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ ได้จัดทำโครงการวิจัยขยะพลาสติกในทะเล พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยในจุฬาฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน Japan International Cooperation Agency (JICA) และมีมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นรวม 7 แห่งเข้าร่วม ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี เป้าหมายสำคัญคือลดปริมาณขยะทะเลในน่านน้ำไทยโดยเฉพาะขยะพลาสติก.

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว