ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 แม้มีที่นั่งแอดมิชชั่นมาก'แต่ต้องไม่หยุดติว'

ข่าวบันเทิง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อีกไม่นานก็จะถึงช่วงเวลาแห่งการสอบของน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อชิงชัยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์มาม่า บิชชิน มองต์เฟลอ และริชเชส ร่วมกับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 มหกรรมติวฟรีครั้งยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยระดมติวเตอร์แถวหน้าระดับประเทศจากสถาบันชั้นนำมาถ่ายทอดเนื้อหาและแนวเทคนิคการทำข้อสอบให้กับน้องๆ อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเปิดบูธให้คำปรึกษาค้นหาตัวตน โดยดึงรุ่นพี่ไอดอลจากหลากหลายสาขาวิชาชีพมาสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เพื่อให้ค้นหาตัวตนที่ชัดเจนขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 7-12 ต.ค.

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังมีการปรับหลักสูตรใหม่ เนื่องจากหลักสูตรที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ขณะนี้จะเน้นเนื้อหาสาระเป็นหลัก ควบคู่กับการปฏิบัติบ้าง เน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม แต่ในอนาคตหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจะเปลี่ยนเป็นสมรรถนะมากขึ้น โดยจะเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติให้ค้นหาสายอาชีพที่ชอบชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนค้นหาตนเองง่ายขึ้นคือการแนะแนวทางให้น้องๆ เพราะไม่ว่าจะเรียนจบระดับชั้นไหนสุดท้ายก็ต้องไปประกอบอาชีพในอนาคต เพราะฉะนั้นระบบการแนะแนวให้เด็กๆ รู้จักตนเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรเรียนตามเพื่อน ให้เรียนตามที่ตนเองถนัด แล้วก็มีความชอบเป็นต้นทุนเดิม ก็จะทำให้การเรียนรู้นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

"จากข้อมูลปีที่ผ่านมา การสอบ TCAS ปี 62 มีเก้าอี้เหลืออยู่ประมาณแสนกว่าเก้าอี้ แสดงว่ามีนักเรียนที่ป้อนในระบบมหาวิทยาลัยลดลง ในขณะเดียวกันนักเรียนที่จบ ม.3 ก็ไปสายอาชีพมากยิ่งขึ้น ปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนสายอาชีพประมาณร้อยละ 37 ขณะที่ปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42 จะเห็นว่านักเรียนไปสายอาชีวะมากขึ้นทำให้ คู่แข่งของนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยลดลง" นายพีระกล่าว

ด้านนายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่นมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษา และกระจายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 โดยมีการถ่ายทอดสดการสอนตลอดทั้ง 6 วัน ผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ทบทวนความรู้ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และในปีนี้มีนักเรียนมัธยมปลาย และโรงเรียนมาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้จัดกองทัพติวเตอร์จากสถาบันระดับประเทศมาติวเข้มให้กับน้องๆ โดยติวเตอร์จะถ่ายทอดเนื้อหา O-NET GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ รวมทั้งการทำข้อสอบพิชิต TCAS63 ที่เข้มข้น เพื่อฝึกฝนให้น้องๆ นักเรียน ม.ปลายได้รู้ถึงแนวทางการสอบก่อนสอบจริง

"การศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อยากให้น้องๆ จำเอาไว้ว่าประสบการณ์ที่เราต้องอดหลับอดนอน ขยันทำโจทย์ ติว เพื่อการแข่งขัน จะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ถึงแม้การศึกษาในอนาคตจะเปลี่ยนไปเช่นไร ผมอยากให้น้องๆ ทุกคนเข้าใจว่า การเข้ามหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่การตัดสินชีวิตของเรา แต่ความสนุกที่ได้มีโอกาสแข่งขัน ทุ่มเทชีวิตในช่วงที่เรามีพลังมหาศาล มีกำลังสมองมหาศาลในการฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ควรจดจำไว้ ผมจำได้สมัยผมเรียนมัธยมก็ติวหนัก แต่สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการไม่ได้ แต่ประสบการณ์ที่เราเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยคือประสบการณ์ที่หล่อหลอมความขยัน แข็งขัน เหมือนนักกีฬาที่ต้องฝึกฝนเพื่อที่จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ แต่อนาคตเราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินชีวิตของเรา ผมอยากจะบอกกับนักเรียนปี 63 ทั่วประเทศว่า ยุคนี้คือโอกาส นอกจากมหาวิทยาลัยที่จะได้เข้าศึกษา เขายังมีโอกาสมากมายที่จะได้รับความรู้ในแง่มุมต่างๆ อีกมาก" นายเวทิตกล่าว

สำหรับสหพัฒน์แอดมิชชั่นปีนี้มีติวเตอร์ และวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ อาทิ ติวเตอร์จาก Enconcept ครูพี่กิ๊บ อ.วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา และครูพี่หวาย อ.ธฤตสรณ์ ศรพรหม, ติวเตอร์จาก We by The Brain พี่เอ๋ อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์, พี่บิ๊ก ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ และพี่ยู อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า, ติวเตอร์จาก OnDemand พี่วิเวียน อ.นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร, ครูพี่หนู อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ ครูพี่เมฆ อ.วันชนะ หมั่นงาน, ครูพี่วิน อ.นาวิน แซ่โค้ว สถาบันเตรียมโดม และวิทยากรแนะแนวค้นหาตัวตนจากสถาบัน The BTS ครูอาร์ม ครูแซ็ก พี่กิฟท์ และนักจิตวิทยา พี่อิงค์ พี่บี เป็นต้น นอกจากความรู้ทางวิชาการที่นักเรียนได้รับแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษ "ไอดอลคนเก่งสายอาชีพ" โดยเชิญคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ มาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเลือกอาชีพและสาขาการเรียน ได้แก่ หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์, ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, ต้นน้ำ เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย, เจ จิณเจษฏ์ วิศิษฐ์ศิลป์, แชป ศุภชีพ ชนะภัย ฯลฯ

ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ รุ่นพี่ไอดอลคนดังจากคณะบริหารการตลาด ภาคอินเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เคล็ดลับของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือ นอกจากเรียนในโรงเรียนแล้ว วันหยุดก็หาสถานที่ติว กลับบ้านก็ทบทวน และสิ่งที่อยากจะแนะนำน้องๆ ปี 63 คือต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะทำให้ได้เปรียบ และสามารถต่อยอดได้หลายอย่าง ซึ่งควรจะฝึกฝนและใช้ทุกวัน เดิมทีมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาแบดมินตัน เพราะเล่นมาตั้งแต่เด็ก พอจบ ม.ปลายก็เลยคิดว่าจะเรียนเกี่ยวกับวิทย์กีฬา แต่ด้วยความที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษด้วย เอกวิทย์กีฬาที่เคยเล็งไว้ไม่มีภาคอินเตอร์ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาคณะบริหารฯ ภาคอินเตอร์ ที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และคิดว่าอยากจะนำวิชาไปต่อยอดธุรกิจค้าขายที่บ้าน

ขณะที่ นายเปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย รุ่นพี่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า สมัยนี้ต้องได้อย่างน้อยสองภาษา ถ้าได้ภาษาเดียวจะสู้คนอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตอนที่สอบเข้านิติศาสตร์ ตนต้องใช้ความรู้เรื่องกฎหมายกับภาษาอังกฤษควบคู่กัน ความรู้เรื่องกฎหมายนั้นคนที่เรียนมาหรือติวมาก็จะทำข้อสอบได้หมด แต่ที่จะต่างกันก็อยู่ที่ทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนจะเป็นตัววัด พอสอบได้แล้วเมื่อมาเรียนจริงก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลย ซึ่งอาจทำให้เราลืมได้ จำเป็นต้องฝึกฝนด้วยตนเองจากการดูหนัง ฟังเพลง ช่วยได้จริงๆ และหากใครสนใจเรียนด้านกฎหมาย ความยากก็คือการอ่านหนังสือ ซึ่งต้องจำเรื่องของมาตรา ตัวบทกฎหมายต่างๆ และการเรียนนิติศาตร์ของ มธ.จะไม่มีเช็กชื่อ ไม่มีคะแนนเก็บ แต่จะมีสอบแทน จึงต้องอ่านหนังสือให้มากๆ สุดท้ายแล้วจึงอยากบอกน้องๆ ปี 63 ว่า ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยต้องอ่านหนังสือไปเรื่อยๆ สลับกับทำข้อสอบวันละ 50 ข้อ พักผ่อนบ้าง สะสมไปเรื่อยๆ ไม่ใช่อ่านเน้นๆ ในวันใกล้สอบ

สำหรับโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-12 ต.ค. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับผู้สนใจสามารถดูย้อนหลังและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก Sahapat Admission.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ