คอลัมน์WHAT'S ON: สวธ.รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม TYO

ข่าวบันเทิง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชน รับสมัครคัดเลือกสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra : TYO) ประจำปี 2563 เยาวชนที่สนใจต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 ตุลาคม 2562) สามารถอ่านโน้ตเพลง และเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุดังต่อไปนี้ ไวโอลิน, วิโอลา, เชลโล, ดับเบิลเบส, ฟลุต, โอโบและอิงลิชฮอร์น, คลาริเน็ต, บาสซูน, เฟรนซ์ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ทรอมโบนและเบสทรอมโบน, ทูบา, ฮาร์พ, เปียโน, ทิมพานีและเครื่องเคาะจังหวะ เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขอรับลิงก์และสมัครได้ที่ ID Line: Learning.acting, Facebook: Thai Youth Orchestra และ www.thaiyouthorchestra.com ซึ่งผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานทั้งหมด (Upload) ลงในการสมัคร Google Form (แบบฟอร์มออนไลน์) และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่กลุ่มส่งเสริมการ เรียนรู้ทางศิลปะการแสดง (ศวท.) กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2247-0028 ต่อ 4306, 4189 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ