คอลัมน์ข่าวสั้น: จ่อส่งชื่อ กสม.ชุดใหม่ ส.ว.พิจารณา

ข่าวทั่วไป 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สนามหลวง * ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กสม. ครั้งที่ 7/2562 ทั้งคณะรวม 10 คน ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาลงมติเลือกผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา 8, 9, 10 พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 เพื่อเสนอรายชื่อให้วุฒิสภา (ส.ว.) แต่งตั้งให้เป็น กสม.ชุดสรรหาใหม่ที่ยังขาดอีก 1 คน ให้ครบสัดส่วน 7 คน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 โดยนายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา ฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยถึงผลการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติเลือกจากบุคคลที่มีชื่อผ่านคุณสมบัติเข้ามาทั้งสิ้น 21 คน โดยการลงมติเลือกวันนี้สามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ 1 คนครบตามจำนวนแล้ว โดยผ่านการลงคะแนน 3 รอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะเสร็จสิ้น ก็จะส่งรายชื่อให้ ส.ว.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตามขั้นตอนกฎหมาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ