บำรุงราษฎร์ ชู Medical Technology ปฏิวัติการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่สู่โลกอนาคตตั้งเป้าผู้นำด้านบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ข่าวบันเทิง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำโดย ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับดร. ธีรเดช เวียงธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมเผยถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในปี 2565 โดยมุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่โรงพยาบาลด้านการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก (World-class Holistic Healthcare) อย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นเลิศทางการรักษาขั้นตติยภูมิที่สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Technology) มาปรับใช้ในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ