จัดเสวนานำร่องโครงการอัญเชิญ "พระบรมเกศาธาตุ" จากประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ข่าวบันเทิง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีผู้ร่วมจัดโครงการอัญเชิญ "พระบรมเกศาธาตุ" ประเทศศรีลังกา (วัดมัลละวัตตะมหาวิหาร และวัดอัสคิริยามหาวิหาร) จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า ๒ ศรีลังกา : ธรรมบุตรแห่งลังกา พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ "สายสัมพันธ์พุทธเถรวาทไทย - ลังกา โดยได้รับเกียรติจาก อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ศิริลักษณ์ ไม้ไทย ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า ๒ : ศรีลังกา : ธรรมบุตรแห่งลังกา" ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ เบนเนดิก เรอบิเย ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

โครงการอัญเชิญ "พระบรมเกศาธาตุ" จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม -15 มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 266 ปี แห่งพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 700 ปี ของเถรวาทไทย-ลังกา มาจนถึงปัจจุบัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ