ย่นเวลายืดชีวิตให้หัวใจผู้ป่วย

ข่าวเศรษฐกิจ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าสถิติคนไทยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่าตกใจ โดยคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า 2 หมื่นคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน สาเหตุเกือบ 100% มาจากโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน, ความดัน, ไขมันในเลือด ความอ้วน นับเป็นตัวเร่งที่สำคัญ ที่น่าตกใจเป็นที่สุดคือคนไข้รอคิวนานกว่าจะได้ผ่าตัดหัวใจทั้งๆ ที่รอนานไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ "มูลนิธิดวงใจใหม่" การรวมตัวกันด้วยความสมัครใจของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แผนกศัลยศาสตร์หัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรัฐที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสเกือบทั้งหมด เพื่อหาเงินทุนในการผ่าตัดโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเร่งด่วนแก่ผู้ป่วยเหล่านี้

แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ประธานมูลนิธิดวงใจใหม่และนายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรคหัวใจเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในยุคปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก คิดเป็น 31% ของอัตราการตายทั่วโลก ซึ่งสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนกันยายน 2561 พบว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 432,943 ราย เสียชีวิต 20,855 ราย หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 2 ราย และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก

สาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งอาหารการกินและขาดการออกกำลังกาย ทำให้เป็นสาเหตุของการสูญเสียของประชากรวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การรักษาพยาบาลโรคหัวใจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง มีจำนวนผู้ป่วยรอคิวรับการรักษาผ่าตัดหัวใจเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ "มูลนิธิดวงใจใหม่" (New Heart Foundation) จึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานแผนกศัลยกรรมศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้และด้อยโอกาสในการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ทั้งๆ ที่อยู่ในระยะเร่งด่วนและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ความช่วยเหลือนี้รวมถึงการผ่าตัดนอกเวลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การช่วยจ่ายยาที่จำเป็นในกรณีที่ต้องการยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลัก แม้กระทั่งการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีบัตรประชาชนในหลายรูปแบบ เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ และได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 365 คน ทำให้สามารถลดช่องว่างในการรักษาในหลายรูปแบบและยังลดการรอคอยการเข้ารับการรักษา ซึ่งหมายถึงการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างแท้จริง

"อุปสรรคของมูลนิธิคือรายรับที่มีจำนวนจำกัด ทำให้การช่วยผ่าตัดจริงทำได้เฉลี่ยเพียงปีละ 25 ราย แม้ว่าโรงพยาบาลราชวิถีจะมีจำนวนบุคลากรที่สามารถรองรับการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 50 รายต่อปีหากมีงบประมาณเพียงพอ ตอนนี้มีผู้ป่วยระดับวิกฤติที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือและรอการติดต่อจากมูลนิธิอยู่เป็นจำนวนมากจริงๆ มูลนิธิจึงพยายามระดมพลังจากทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด" พญ.ปินัชนีกล่าว

ขณะนี้มูลนิธิได้รับพลังน้ำใจจากหลายภาคส่วนที่จะช่วยเร่งผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น นับเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยผลักดันให้มูลนิธิดวงใจใหม่ได้มีแรงขับเคลื่อนในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และได้บอกต่อขอความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้พลังน้ำใจเพื่อดวงใจใหม่ การสนับสนุนจากกลุ่มดีไซเนอร์และศิลปินชื่อดังที่มาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับมูลนิธิ ได้จัดจำหน่ายเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ "ให้ผู้ซื้ออิ่มบุญ ผู้ออกแบบอิ่มใจ" อีกด้วย

"มูลนิธิขอขอบคุณและขอพลังน้ำใจจากทุกท่านมาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาและ ผ่าตัดหัวใจเพื่อดวงใจใหม่ 'ย่นเวลารอ ยืดเวลาชีวิต' ด้วยการบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี 'มูลนิธิดวงใจใหม่' บัญชีเลขที่ 051-2-65450-7 สาขาโรงพยาบาลราชวิถี" พญ.ปีนัชนี กล่าวปิดท้าย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ