ประชุมบูรณาการสุขภาพทารก

ข่าวทั่วไป 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชา “การบูรณาการดูแลเพื่อสุขภาพทารกปริกำเนิดที่ดีขึ้น” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา โดยมีศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์ นายกสมาคมฯ และรศ. นพ. สมศักด์ สุทัศน์วรวุฒิ ประธานวิชาการมาเปิดงาน จัดปาฐกถา และมีแพทย์ พยาบาล 600 ท่านเข้าร่วมงาน

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ