เด็กเสี่ยหนูหนุนแผนกสทช.ประมูล5จี

ข่าวทั่วไป 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ถึงการประมูลคลื่น 5G ว่า การดำเนินการเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประ เทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ทัดเทียมอารยประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงในการเดินหน้าประ มูลคลื่นความถี่ 5G ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) ที่มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่สำคัญอีกประการก็คือ พ.ร.บ.กสทช.2562 ยังให้ กสทช.ดำเนินการในฐานะหน่วยงานอำนวยการของรัฐที่มีอำนาจในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ต้องสนับสนุนให้รัฐมีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสารของประเทศอีกด้วย ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ กสทช.มีอำนาจเต็มในด้านดาวเทียมสื่อสาร

พ.อ.เศรษฐพงค์ยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวการวางแผนและการ เตรียมความพร้อมของ กสทช.ที่จะดำ เนินการให้มีการประมูล 5G เกิดขึ้นจริงและโดยเร็ว โดยทราบว่าทาง กสทช.ได้เตรียมเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน C-band 3.4-3.7 GHz เพื่อจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz ซึ่งเป็นไปตามแผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใช้ขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทย ซึ่งย่านความถี่ 3.5 GHz เป็นคลื่นความถี่ในมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกกำหนดให้เป็นคลื่นความถี่หลักที่จะใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นคลื่นความถี่ที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5G ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5G ได้โดยเร็ว

"ผมในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อเข้ามาทำงานในหน้าที่ ส.ส. ก็ได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมาธิการดีอี ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะได้ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการประมูลคลื่นต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด" พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ