บันทึกสังคม: ร่วมมือด้านวิชาการ

ข่าวบันเทิง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศ ไทย และ นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กรบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (TES) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Cooperation: MOC) พร้อมการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ที่พร้อมต่อการทำงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรง งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ