ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

ข่าวบันเทิง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงาน กปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการมอบรางวัลในครั้ง เพื่อให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ผ่านการคัดเลือก เข้ามาเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจากพื้นที่จริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อโครงการ เยาวชนต้นกล้า สืบสานศาสตร์พระราชา

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ