หัตถกรรมจักสาน'ก้านจาก' ต้นแบบรวมกลุ่มสร้างอาชีพ

ข่าวบันเทิง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกลุ่มจักสานก้านจาก ตั้งอยู่ที่บ้านนายอดทอง เลขที่ 31/1 หมู่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มมีสมาชิกจำนวน 70 คน ซึ่งมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย โดยกลุ่มจักสานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังมาตั้งแต่ปี 2553 ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และแหล่งเงินทุนในโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ และโครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา โดยฝึกอาชีพหลักสูตรการทำติหมา (เครื่องจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น) และกระเช้าผลไม้

นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังยังได้ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยการนำกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและคนพิการอีกด้วย

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า กลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง เป็นกลุ่มหัตถกรรมนำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่ง "ก้านจาก" แต่เดิมไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร เพราะชาวบ้านมักลอกใบจากไปขายเหลือแต่ก้านจาก

ต่อมาแม่บ้านที่มีอาชีพกรีดยางพาราได้เกิดความคิดว่า หลังจากกรีดยางเสร็จในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายมีเวลาว่าง จึงได้คิดรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

และครอบครัว ด้วยการนำก้านจากที่เหลือใช้มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆ จนในที่สุดเกิดเป็นสินค้าภูมิปัญญา เช่น ติหมาใบจาก คือภาชนะไว้ใส่อาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ฝาชี กระบุง ตะกร้า กระเป๋า กระทง และที่ใส่ผลไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ก้านจากมีคุณภาพดี ไม่มีเชื้อรา เพราะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการอบก้านจากไม่ให้เกิดเชื้อรา นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบสวยงามและหลากหลายอีกด้วย

จากการรวมกลุ่มกันจักสานผลิตภัณฑ์ก้านจาก ทำให้สมาชิกมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว บางรายทำเป็นอาชีพเสริม และบางรายทำเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กลุ่มถึง 2-3.5 แสนบาทต่อเดือน ดังเช่น นางขิน อั้นจุ้ย อายุ 67 ปี เล่าว่า "เมื่อก่อนมีอาชีพกรีดยาง มีรายได้ประมาณ 200 กว่าบาทต่อวัน แต่พอมารวมกลุ่มทำจักสานจากก้านจาก ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อวัน ทุกวันนี้เลยทำเป็นอาชีพหลัก มีรายได้กว่า 10,000 บาทต่อเดือน ทำให้ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลาน"

อีกรายคือ นางสาวชุลี จุมจันทร์ อายุ 39 ปี เล่าว่า "เมื่อก่อนทำงานโรงงานรายได้ไม่มาก และมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว ต่อมาจึงได้ตัดสินใจลาออกมาทำงานร่วมกับกลุ่มจักสาน ชีวิตก็ดีขึ้น ครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นพร้อมหน้า ได้ดูแลครอบครัวมากขึ้น ลูกๆ ก็มาช่วยกันจักสาน ทุกวันนี้มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ