ลงพื้นที่เยี่ยมชม

ข่าวบันเทิง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เยี่ยมผู้พักอาศัยชุมชนการเคหะแห่งชาติเอื้ออาทรร่มเกล้าและการเคหะลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาของผู้พักอาศัยพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด โดยมี ระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา,อัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการ กคช. ร่วมด้วย ณ การเคหะแห่งชาติเอื้ออาทรร่มเกล้า และการเคหะลาดกระบัง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ