เลื่อนใช้ราคาที่ดินใหม่อีกปี

ข่าวเศรษฐกิจ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ธนารักษ์อ้างรอกม.ประเมินทรัพย์สิน ไทยโพสต์ * "ธนารักษ์" เบรกใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2563 สั่งลุยใช้ราคาประเมินเดิมต่ออีกปี หวังให้สอดคล้องกฎหมายประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่จ่อบังคับใช้ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะมีการเลื่อนการบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ซึ่งเดิมจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 ออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค.2564 แทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีประกาศใช้ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ บรรยายใต้ภาพ วิลาวัลย์ วีระกุล

ทั้งนี้ เนื่องจากใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จะมีผลโดยตรงต่อการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สินต่างๆ ของกรม ซึ่งเมื่อกฎหมายบังคับใช้จะต้องมีกระบวนการออกกฎหมายลูกตามมาอีกหลายส่วน ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงไม่น่าจะเสร็จทันวันที่ 1 ม.ค.2563 แต่กฎหมายได้เปิดช่องให้ขยายเวลาการบังคับราคาประเมินดังกล่าวไปอีก 2 ปี

สำหรับเนื้อหาของ พ.ร.บ. การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 นั้น จะมีการปรับโครงสร้างประเมินราคาทรัพย์สินครั้งใหญ่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการระดับชาติ จากเดิมมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มาเป็นปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งจะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการประเมินราคา รวมถึงออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่ประเมินราคาที่ดินในแต่ละจังหวัดของตัวเอง ซึ่งจะต้องมีการประกาศราคาประเมินใหม่ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนบังคับใช้

"เดิมทีกรมได้มีการประ เมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมทั้งประเทศ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7-8% แต่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ก็จะมีการใช้ราคาประเมินเดิมของปี 2558-2562 ไปพลางก่อนต่ออีกปี อย่างไรก็ดี กรมอาจจะมีการนำราคาที่ดินมาประเมินใหม่อีกรอบในปีหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพตลาดที่แท้จริง ก่อนบังคับใช้ในปี 2564" นางสาววิลาวัลย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยืนยันการเลื่อนใช้ราคาประเมินใหม่ ไม่มีผลต่อการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปีหน้า โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ยังสามารถเดินหน้าได้ตามปกติ แต่จะใช้ฐานราคาในการประเมินตามราคาเดิมไปก่อนเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวต่อการเสียภาษีดังกล่าวไม่สูงมากเกินไป

"การเลื่อนการใช้ราคาประเมินใหม่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะถ้ามีผลบังคับใช้เลย จะทำให้ประชาชนได้รับผล กระทบ 2 ส่วน ทั้งการเสียภาษีแบบใหม่ และราคาประเมินที่สูงขึ้น แต่เมื่อตอนนี้ใช้ราคาเดิมอยู่ ภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้น" นางสาววิลาวัลย์กล่าว.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ