คอลัมน์ข่าวสั้น: ตั้ง 7 บอร์ด รฟท.ใหม่ 'จิรุตม์' นั่งประธาน

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในแต่ละหน่วยงานดังนี้ กระทรวงยุติธรรม 4 ราย ได้แก่ 1.นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระ ทรวง 2.พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 4.นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 2.นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ ให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเป็นต้นไป ขณะเดียวกันยังมีมติรับโอนนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครม.ยังมีมติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเป็นต้นไป จำนวน 7 ราย ดังนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอีก 6 ราย ได้แก่ นายชยธรรม์ พรหมศร, นายอำนวย ปรีมนวงศ์, น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, นายธันวา เลาหศิริวงศ์, นายพินิจ พัวพันธ์ และนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ