'ศุภชัย'หนุนไทยฮับดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 16, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผนึกสอท.พัฒนาเทคโนฯ

หวั่น5Gกระทบเอสเอ็มอี

สาทร * ส.อ.ท.ตั้งคณะทำงานร่วมสภาดิจิทัลฯ หนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม หวั่น 5G กระทบเอสเอ็มอีปรับตัวไม่ทัน "ศุภชัย" หวังไทยขึ้นแท่นฮับดิจิทัล กระตุ้นรัฐสนับสนุนเต็มสูบ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะบริหารเครือเจริญ โภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐ กิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) เปิดเผยภายหลังการหา รือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ได้มีการ แลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน เพื่อแสวง หาความร่วมมือในการยกระดับ ธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย สู่ความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ พันธกิจที่ชัดเจนใน การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ เช่น การกำหนดมาตรฐานด้านดิจิทัล การสร้าง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน การพัฒนาศักยภาพ ด้านบุคลากร การเข้าถึงดิจิทัลของกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม และการสร้างระบบนิเวศที่ดึง ดูดทั้งคนและการลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ และพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางด้านดิจิทัล (ดิจิทัล ฮับ) ระดับโลก ซึ่งไทยมีศักยภาพเพียงพออยู่แล้ว

"สภาดิจิทัลมีหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เศรษฐกิจด้าน ดิจิทัลนั้นสามารถต่อยอดและ พัฒนาไปได้ โดยภาคอุตสาหกรรม เองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล หรือดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น และผลักดันให้เกิดมาตรการสนับ สนุนจากภาครัฐได้ด้วย" นาย ศุภชัยกล่าว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ ธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ได้ตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ระหว่าง ส.อ.ท. สภาดิจิทัลฯ และสภาหอ การค้าแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ หรือมาร์ เก็ตเพลส จะที่ช่วยให้ผู้ประกอบ การโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถเข้ามาใช้งานได้ รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและองค์ความรู้ของบุคลากรร่วมกัน ซึ่งยังถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศอยู่ โดยมีพันธกิจในการที่จะทำให้เกิดการสนับสนุนของภาครัฐแก่อุตสาหกรรมดิจิทัลสตาร์อัพและเอกชน

รวมถึงเกิดการพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์และแอปพลิเคชัน ทรัพยากรมนุษย์ ความเชื่อมั่น นวัตกรรม ความรู้ความเข้าใจ ความยั่งยืน และเงินทุนที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของเอกชน ต่อยอดไปยังการหาตลาดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดผ่านระบบฐานข้อมูลระดับใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ซึ่งคาดว่าจะมีการตั้งศูนย์การทำงานเพื่อดูแลด้านนี้โดยตรง

"เรามองว่าช่วงปลายปีหน้า ประเทศไทยก็จะเริ่มเห็นการเข้ามาของระบบ 5G บ้างแล้วในบางจุด ซึ่งการเริ่มใช้ 5G นั้นก็จะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ แม้ว่าเราจะมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและดีมากขึ้น แต่ก็แลกมากับการที่ทุกอย่างเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน หากใครไม่มีการปรับปรุงตัวเองหรือเตรียมพร้อมที่จะรับมือนั้นก็จะผันตัวเองไปไม่ทันจนทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง การปรับปรุงตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกอย่างจะไปไวมากเมื่อถึงเวลานั้น" นายสุพันธุ์กล่าว.

บรรยายใต้ภาพ

ศุภชัย เจียรวนนท์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ