ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังหนุนเศรษฐกิจไทย โชว์สุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังอุตสาหกรรมเรือไทย

ข่าวบันเทิง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่หนุนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดงาน Thailand Marien & Offshore Expo (TMOX) 2019 ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 จัดทัพอุตสาหกรรมเรือไทย ขึ้นแท่นฮับการเดินเรือแห่งอาเซียน เตรียมพร้อมรองรับมาตรการ IMO 2020 หนุนแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน คาดการเจรจาทางธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท งาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล พร้อมด้วย งาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ที่อาคาร 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายวิบูรณ์ คะงุ่ย หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโครงสร้างนอกชายฝั่ง บริษัท ยูนิไทยวิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกรรมการบริษัท ยูนิไทย ออฟเซอร์ จำกัด ประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo 2019 เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศโดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนสส่งด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกมาก อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตและการซ่อมเรือ อาทิ สี/เคมีภัณฑ์ การหล่อโลหะเครื่องจักร อุปกรณ์เดินเรือ และเครื่องมือสื่อสาร อุตสาหกรรมกลางน้ำ อาทิ สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญด้านเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ และ อุตสาหกรรมปลายน้ำ อาทิ การขนส่งทางทะเล การประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ

"การจัดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล ถือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Extablishing Thailand as a Maritime1 Hub In South East Asiaป โดยงานนี้ เป็นอีกช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และ องค์ความรู้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก" นายวิบูรณ์กล่าว

นายอำนวย วงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. ประธานในพิธีเปิดงาน Oil & Gas Thailand 2019 เปิดเผยว่า ปตท.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานของประเทศ และถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องแสดงให้นานาชาติ รับรู้ถึงศักยภาพด้านน้ำ ก๊าซปิโตรเคมี และอื่นๆ ของไทย อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความมั่นคงทางพลังงาน อุตสาหรกรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยปัจจบันอุตสหากรรมด้านพลังงาน ล้วนพัฒนา

นายเคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า งาน "TMOX 2019" และ "OGET 2019" จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ถึง 6,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการชั้นนำให้ความสนใจรวมงานกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมเจ้าท่า, ท่าเรือแหลมฉบัง, บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด, สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, สมาคมเจ้าของเรือไทย,สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด, บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ), บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด และสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว อุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม พร้อมทั้งจัดให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ ในกิจกรรม Business Matching การจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งการจัดเวทีสัมมนาส่งเสริมความรู้ อาทิ การสัมมนา "Thailand Maritime Week 2019" ภายใต้ธีม "สัมมนาเพื่อทางเลือกในการรับมือมาตรการ IMO 2020 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเดินเรือ" ซึ่งจัดโดยสมาคมเจ้าของเรือไทย เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ และเจ้าของเรือในประเทศไทย ในการปรับตัวรับมาตราการ IMO 2020 ที่จะเริ่มบังคับใช้ใน 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งกฎระเบียบ IMO จะเข้ามาช่วยลดการปล่อยกำมะถัน หรือก๊าซซัลเฟอร์ (Sulphur) ในการเดินเรือลงจากปัจจุบันที่ 3.5% ให้เหลือเพียง 0.5% เพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับโลก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการเดินเรือ และเจ้าของเรือทั่วโลก

"ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขาย และเจรจรการค้าระหว่างกัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท" นายเคนนี่ กล่าว กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ