ปลื้มท่องเที่ยวไทยบูม 62รายได้ทะลุ3.3ล้านล้าน/ชูอพท.ช่วยชุมชน

ข่าวเศรษฐกิจ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ราชประสงค์ * "พิพัฒน์" ปลื้มท่องเที่ยวไทยคึกคักหนุนจีดีพีโต มั่นใจปี 62 โกยรายได้ทะลุ 3.3 ล้านล้านบาท พร้อมชู อพท.หน่วยงานต้นน้ำหนุนชุมชนส่งเสริมมีรายได้เพิ่ม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมสัมมนา DASTA Forum 2019 "มองมิติใหม่เพื่อการท่องเที่ยว ไทยที่ยั่งยืน" ว่า สำหรับองค์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานต้นน้ำที่เข้ามาเติมเต็มงานด้านการท่องเที่ยว ด้วยภารกิจการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์สำคัญใน การพัฒนาเศรษฐกิจของประ เทศ รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีสัดส่วน 22% ต่อจีดีพีในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ต่อจีดีพีในปี 2580 สำหรับในปี 2562 นี้ คาดจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 3.38 ล้านล้านบาท

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท. มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยกระบวน การมีส่วนร่วม Co- Creation "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์" ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หน่วยงานทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา อพท.ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ ซึ่งในปีนี้ อพท.จึงได้นำผลสำเร็จของการพัฒนาออกมาเผยแพร่ผ่านการประชุมสัมมนา DASTA Forum 2019 ครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น 20.% และผ่านเกณฑ์ระดับความอยู่ดีมีสุขที่ อพท.กำหนด 87.59%" นายทวีพงษ์กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ