'ตลท.'ปลื้มใจ98บริษัท ตบเท้าติดดัชนีหุ้นยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ตลท.ปลื้มใจ บจ. ไทยตบเท้าเข้าดัชนีหุ้นยั่งยืน 98 บริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11.31 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 15 ต.ค.62 และมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (มาร์ เก็ตแคป) โดยเพิ่มขึ้นจาก 51 บจ. เมื่อปี 58 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (อีเอสจี) เพิ่มขึ้น

สำหรับ บจ.ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 62 มาจากกลุ่ม อุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ.กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหา ริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มละ 15 บริษัท ส่วน บจ.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่ปีนี้มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการ โดยเป็นกลุ่มที่มี บจ.ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่ง ยืนเพิ่มขึ้นมากที่สุด.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ