คอลัมน์จับประเด็น: บินไทยร่วมประชุมสมาคมสายการบิน

ข่าวเศรษฐกิจ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/62 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการและทิศทางการพัฒนาธุรกิจสายการบินในประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนกว่า 30 สายการบินเข้าร่วมรับฟัง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและ ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมให้ข้อมูลด้านแผนพัฒนาให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเป็นประตูสู่เอเชีย รวมทั้งสรุปความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการต่างๆ ของ EEC อีกทั้งสมาคมขนส่งทางอากาศ (IATA) เข้าร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าส่วนต่อขยายสนามบินภายในประเทศไทย ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ