คอลัมน์WHAT'S ON: ประกวดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ข่าวบันเทิง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 เป็นปีที่ 6 ด้วยความมุ่งหมายที่ต้องการปลูกจิตสำนึกและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ขอเชิญชวนกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการบริษัทเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลอันทรงคุณค่า ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ไม่จำกัดจำนวนชิ้น โดยส่งผลงานได้ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TGDA 2019) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือทางอีเมล tgda-kapi@ku.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สอบถามรายละเอียดการสมัครและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.tgda.in.th โทร. 0-2942-8600-3 ต่อ 213, 601, 603 หรือ 09-2557-3022 หรือทาง ไลน์ @tgda.thailand, http://www/ facebook.com/TGDA.Thailand.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ