เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า อินเทรนด์ 3Rs เดินหน้าบริหารพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวบันเทิง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า สนองนโยบายรัฐ ดินหน้าบริหารจัดการการผลิตหม้อแปลงตามหลัก 3Rs มุ่งใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใหม่ ในทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อุตสาหกรรม และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า เจริญชัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี และตอบสนองนโยบายภาครัฐ อย่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษและฉลากเขียว รุกเดินหน้าบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 3Rs ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ภาคการผลิต และกระบวนการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม เพื่อต้องการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้สอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการผลิต โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตของโรงงาน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข "เจริญชัยฯมีแนวทางในการผลิตหม้อแปลงที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน ตามทิศทางเป้าหมายของบริษัทฯ ในการมุ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและพลังงาน" รองกรรมการผู้จัดการกล่าวในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ