ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก

ข่าวบันเทิง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายธนะชัย ยิ้มกิจบริหาร ผู้จัดการส่วนส่งกำลังบำรุง และ นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดย ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการและมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน) จำนวน 300 ทุน รวมมูลค่า 1,200,000 ล้านบาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานชาวประมงที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 46 แห่ง ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง บางสะพาน บางสะพานน้อย หัวหิน และปราณบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมกันนี้อาสาสมัครจากมูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสามัครบำเพ็ญประโยชน์บริเวณปากน้ำปราณ ได้แก่ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง หัดทำซั้งเชือกหรือปะการังเทียมและปล่อยลงทะเลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ปล่อยลูกปูที่ได้รับการอนุบาลภายในธนาคารปูกลับคืนสู่ธรรมชาติ และร่วมกับกลุ่มคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณและอาสาสมัครเก็บขยะบริเวณชายหาด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ