Vivo แบรนด์สมาร์ตโฟนระดับโลกเดินหน้ามอบทุนการศึกษา

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กไทย ต่อยอดการพัฒนารากฐานที่ดีอย่างยั่งยืน Vivo ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการมอบโอกาสให้เด็กไทย จัดกิจกรรม Vivo Season ร่วมกับ ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง Bigham ออกแบบของขวัญสุดพิเศษ Limited edition ที่มีลวดลายคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเด็กๆ รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนำไปส่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท นำโดยนาย ลูเซียน หลู่ ผู้จัดการฝ่ายขาย วีโว่ ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีส่งมอบทุนการศึกษา

"ทาง Vivo เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการมอบโอกาสให้เด็กไทยเพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เด็กไทยที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ดีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบทุนนี้ผ่านกิจกรรม Vivo Season โดยในปีนี้ Vivo ได้สนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น" นาย ลูเซียน หลู่ ผู้จัดการฝ่ายขาย วีโว่ ประเทศไทย กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ