สั่งจับตานายกฯใช้งบกลาง

ข่าวทั่วไป 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เพชรบุรี * ทีมโฆษกเพื่อไทยแจงยิบโหวตงดออกเสียงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ปัดเห็นด้วย แค่แนะให้ปรับแก้ให้ตรงจุด ฟ้องประ ชาชนจับตานายกฯ ใช้งบกลาง พ้อตรวจสอบไม่ได้ หมวดเจี๊ยบจวกรัฐบาลประยุทธ์เลิกอ้างกู้หนี้มหาศาล เอามาใช้หนี้โครงการจำนำข้าว ซัดเป็นเพราะชดเชยขาดดุลงบประมาณ

ที่พรรคเพื่อไทย ทีมโฆษก พรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวชี้แจง ถึงการโหวตร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563 และสถาน การณ์การเมือง โดย น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า จากกรณีที่มีการตั้งคำ ถามฝ่ายค้านลงมติงดออกเสียงในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการงดออกเสียงไม่ได้แปลว่าสนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านสภาฯ แต่อยากให้รัฐบาลรับคำแนะนำของฝ่ายค้านไปปรับแก้ สำหรับงบกลางที่ถูกตั้งคำถามอย่างมีนัยสำคัญ โดยตลอดการอภิปรายทั้ง 3 วันที่ผ่านมา พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐ มนตรีที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ให้อำนาจนายกฯ ในการ ใช้งบนี้ ไม่สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนจับตาวิธีใช้งบกลางของนายกฯ ขณะที่งบของกระทรวงกลาโหมที่อ้างว่าสูงขึ้นเพราะสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบนั้น ก็ไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาไฟใต้ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดจุด เหมือนกับงบในด้านเศรษฐกิจที่ไม่ตอบโจทย์ ไม่ มียุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการต่อ ไปอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน อยากให้รัฐมนตรีเปิดใจรับคำแนะนำไปปฏิบัติ เพื่อแก้ไขให้งบประมาณ ดำเนินการไปอย่างตรงจุดด้วย

น.ส.สรัสนันท์กล่าวว่า สำ หรับผลโพลที่ระบุว่า ประชาชน ต้องการให้รัฐบาลจัดงบประมาณ โดยเน้นไปที่ 1.ด้านสุขภาพ 2.การ ศึกษา 3.การสร้างงานสร้างราย ได้ และ 4.ด้านความมั่นคงนั้น แต่สัดส่วนของงบประมาณรัฐ บาลกลับเน้นไปที่ 1.งบกลาง 2. กระทรวงศึกษาธิการ และ 3.กระ ทรวงมหาดไทย ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการของประชาชนอย่างชัดเจน จึงอยากให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตรงนี้เสียใหม่

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผลโพลของประชาชนที่ให้คะแนน ฝ่ายค้านในการอภิปรายงบประ มาณที่ผ่านมาว่าดีกว่าฝ่ายรัฐ บาลนั้น เป็นเพราะเราติวแล้วติวอีก มีการซักซ้อมทำความเข้า ใจร่วมกัน เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ จึงได้ ผลลัพธ์ที่ดี ต่างจากฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่ค่อยเห็นข่าวการฝึกอบรม มีแต่ความพยายามแจกกล้วยให้ กับลิง ตรงนี้ถือเป็นผลงาน 7 ไม่ของรัฐบาลคือ 1.ไม่เข้าใจกฎ หมาย หน้าที่ และบทบาทของ ส.ส. 2.ไม่โปร่งใส โดยเฉพาะงบกลาง 3.ไม่มีอะไรใหม่ หลายนโยบายหาเสียงไว้ก็ไม่ได้เอามาปฏิบัติ 4.ไม่สมเหตุสมผล โดย เฉพาะงบของกระทรวงกลาโหม กว่า 2 แสนล้านบาท 5.ไม่เกิด ความเชื่อมั่น เพราะหลายนโย บายไม่ตอบโจทย์และไม่เสริม ศักยภาพของประเทศ 6.ไม่เลิก โทษคนอื่น และ7.ตอบไม่ตรงคำ ถาม

ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เหตุที่รัฐบาลประยุทธ์กู้ หนี้มหาศาล ไม่ใช่เพราะต้องเอา เงินมาใช้หนี้จากโครงการรับจำ นำข้าว แต่สาเหตุที่ทำให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ก่อหนี้อย่างมโหฬาร เป็นเพราะต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายของประเทศ เพราะรายจ่ายของประเทศสูงกว่ารายรับ เนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจล้มเหลว และโครงการประชานิยมแจกเงินที่ทำมา 5 ปี ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐ กิจได้ จึงไม่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ดังนั้นควรเลิกโจมตีโครงการรับจำนำข้าวได้แล้ว.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ