รัฐบาลชวนชมการจำลองเห่เรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข่าวทั่วไป 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สนามหลวง * เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ท้องสนามหลวง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธี เป็นประธานรอบสื่อมวลชนชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายกฤษศยพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมชมนิทรรศการรอบพิเศษ

ทั้งนี้ มีการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชุด "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า" เสนอเรื่องราวความสุขคนไทยใต้ร่มพระบารมี ผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ นำแสดงโดยมนตรี เจนอักษร และน้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ สองนักแสดงที่มีชื่อเสียงประกอบการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ประกอบท่วงทำนองการเห่เรือก้องกังวานไปทั่วห้องนิทรรศการที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังโดยนาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ ผู้รับหน้าที่การเห่เรือครั้งนี้ การแสดงตลอด 30 นาที สร้างความประทับให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ วันที่ 24 ต.ค. เวลา 18.30 น. พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วธ.ได้จัดขึ้นตามมติ ครม.และคณะกรรมการอำนวยการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา หากจำกันได้เคยจัดนิทรรศการครั้งหนึ่งเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงต้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและขบวนพยุหยาตราสถลมารค หลายคนตรึงตราตรึงใจ ขณะนี้ถึงพระราชพิธีเบื้องปลายทรงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หากเสร็จเรียบร้อยถือว่าสมบูรณ์ เพื่อให้มีความหมายและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและความซาบซึ้ง จากนี้ไปจะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกหลายครั้งในการเสด็จถวายผ้าพระกฐิน แต่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว จะมีเพียงครั้งเดียวตลอดรัชกาล จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

"การเสด็จเลียบพระนครทั้งทางบกและทางน้ำ เสด็จเป็นกระบวนเพื่อความสง่างาม เรียกว่า ขบวนพยุหยาตรา เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและสภาพบ้านเมือง บัดนี้จะมีการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธบรมราชาภิเษกวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เป็นขบวนพยุหยาตราครั้งใหญ่ มีเรือในพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับเรือพระที่นั่งที่ท่าวาสุกรี ขบวนสิ้นสุดที่ท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ทุกอย่างมีระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีที่ผ่านมา มีซ้อมย่อย 10 ครั้ง ซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง เมื่อเลื่อนจะมีการซ้อมย่อยอีก 4 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันที่ 9 ธันวาคม ก่อนวันจริง ประชาชนสามารถเฝ้าชมขบวนพยุหยาตราได้สองฝั่งเจ้าพระยาตามบ้านเรือน ร้านอาหารริมน้ำ สวนสาธารณะและวัด 6 วัด ก่อนถึงวันจริง สามารถมาเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ฯ ทั้ง 4 โซนจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองจะได้เข้าใจคุณค่าความสำคัญมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นายวิษณุกล่าว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. กล่าวว่า นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 "เถลิงถวัลยราชสมบัติสยามรัฐสีมา" แบ่งออกเป็นห้องที่ 1 "มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช" จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านจอแอลอีดีและแท่นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับสืบค้นและศึกษาข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ

ห้องที่ 2 "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า" จัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมนำเสนอเรื่องความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงและการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ พร้อมกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติประพันธ์ โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย, ห้องที่ 3 "ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม" จัดแสดงองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอภาพขบวนเรือจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านจอแอลอีดี รวมทั้งกาพย์เห่เรือจำลองภาพเรือ 52 ลำ ประกอบคำบรรยาย พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือและหุ่นแสดงเครื่องแต่งกายของพนักงานประจำเรือ ทั้งนี้ ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯ ทั้ง 3 ห้อง จัดทำอารยสถาปัตย์และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วย

รมว.วธ.กล่าวต่อว่า นิทรรศการส่วนที่ 2 "ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร" จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ประกอบการแสดงเห่เรือจากกองทัพเรือ, ส่วนที่ 3 "ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์องค์ราชัน" จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงเฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันมาอย่างยาวนาน และความวิจิตรตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหฯ รวมทั้งพระราชกรณียกิจผ่านเทคนิคม่านน้ำ, ส่วนที่ 4 "เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย" จำหน่ายอาหารไทยเลิศรส นิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-11 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ที่ท้องสนามหลวง

"ขอเชิญชวนประชาชนมาชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วยขบวนเรือจำลอง 52 ลำ ประกอบเสียงเห่เรือ จัดแสดงวันละ 3 รอบ รอบที่ 1 เวลา 16.00 น., รอบที่ 2 เวลา 18.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 20.00 น. ห้องรองรับผู้เข้าชม 400 คน จากนั้นชมการแสดงผ่านเทคนิคม่านน้ำวิจิตรตระการตา 3 องก์ องก์ที่ 1 สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ, องก์ที่ 2 งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี และองก์ที่ 3 เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข ทุกการแสดงยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นายอิทธิพลกล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ