คนกรุงฯแห่เที่ยวคึกคัก คาดQ4เงินสะพัด6หมื่นล.

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการเดินทาง ท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ตัวอย่าง โดยได้สอบถามมาตร การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประ เทศของรัฐบาล ได้แก่ แคมเปญ "100 บาท เที่ยวทั่วไทย" และ "วันธรรมดาราคา Shock โลก" ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งคนกรุงเทพฯ ประมาณ 22.2% มองว่ามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่อีกกว่า 77.8% เห็นว่ามาตรการไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง สำหรับจุดหมายปลายทาง ท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ภาค เหนือยังเป็นจุดหมายปลายทาง ยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ โดย เฉพาะ จ.เชียงใหม่ และ จ.เพชร บูรณ์ ขณะที่จังหวัดที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนกรุงเทพฯรองลงมา อาทิ จ.ชลบุรี จ.ประ จวบคีรีขันธ์ และ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

ขณะที่การทำตลาดท่องเที่ยวผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์และ Youtube เป็นต้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยเฉพาะพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว

"คนกรุงเทพฯ นับว่าเป็นฐานตลาดขนาดใหญ่ของการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งก็ช่วยก่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ต่างๆ โดยมองว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 นี้ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ น่าจะก่อให้เกิดรายได้ แก่การท่องเที่ยวในประเทศเป็นมูลค่า 60,000 ล้านบาท หรือขยายตัวประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน".

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ