คอลัมน์แช้ต..แช้ต: บุคคลตัวอย่าง

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอแสดงความยินดีกับ 'มีพร ไชยูปถัมภ์' กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ศูนย์การค้ามิกซ์ จตุจักร เข้ารับประทานโล่เกียรติยศรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาค ธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" จากหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณ ภาพแห่งปี 2019" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019) จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็น การยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนแก่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสม ควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ. บรรยายใต้ภาพ มีพร ไชยูปถัมภ์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ