คอลัมน์กระจกไร้เงา: ผู้นำพลังงานอาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า วนกลับมาอีกครั้งกับการโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการชิงชัยความเป็นหนึ่งในประเทศก่อน และเมื่อเร็วๆ นี้ประเทศไทยก็ได้มีผู้ที่เข้ามาโชว์ผลงานกันอย่างมากหน้าหลายตา ผ่านการประกวดในโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 (ไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด)

โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ทั้งสิ้น 66 รางวัล จาก 5 สาขา ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 20 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 25 รางวัล ด้านบุคลากร จำนวน 10 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 2 รางวัล ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลัง งานและพลังงานทดแทน จำนวน 9 รางวัล จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 322 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 268 ผลงานและได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งเป็นโอกาสการฉลองความสำเร็จครบรอบ 2 ทศวรรษ กับการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของไทย ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทุกภาคส่วน ในความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลเกียรติยศในภาคพลัง งาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทุกภาคส่วน ในการมุ่งไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานของประเทศในอนาคต ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมและเปิดกว้างให้ทุกภาค ส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด อย่างต่อเนื่อง

และตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมียอดส่งผลงานเข้าประกวดรวม 3,465 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาต่างๆ จำนวน 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงานมูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตัน

แต่ความภาคภูมิใจยังไม่หมดแค่นี้ เพราะผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวยังมีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแสดงศักย ภาพบนเวทีระดับอาเซียน คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards (อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด) มาได้ถึง 211 รางวัล ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด และเป็นที่หนึ่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 10 ปี จนเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการลดการใช้พลังงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เห็นผลอย่างแท้จริง

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทด แทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัล เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านพลังงานจากผู้ประกอบการและผู้ได้รับรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งจากไทยและต่างประ เทศ พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

แม้โครงการประกวดดังกล่าวจะดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 กระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 21 แล้ว แต่ก็ยังมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ และยังคงเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีของภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อมาโชว์ศักยภาพ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใน การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประ เทศให้มากขึ้น และนำไปสู่การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประ กวดใน ASEAN Energy Awards 2020 ที่ประเทศเวียดนาม

การประกวดทั้งหมดนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อ การประหยัดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พร้อมทั้งส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด เพื่อเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี 2018) ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายในปี 2038.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ