กฟผ.จ่อออกTORนำเข้าLNGปลายต.ค.นี้ พร้อมลุยเจรจาหาข้อยุติกับปิโตรนาส

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "กุลิศ" แจงความคืบหน้าการนำเข้าแอลเอ็นจี กฟผ.ร่อนเอกสารสร้างความเข้าใจกับทั้ง 40 บริษัท 24 ต.ค. นี้ ก่อนเตรียมเปิดประมูลสิ้นเดือน ต.ค.62 ด้าน กฟผ.ยันล็อตแรกนำเข้า ธ.ค.นี้ ล็อต 2 เม.ย.63 พร้อมเร่งเจรจาหาข้อยุติกับปิโตรนาส นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประ ธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการ จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอล เอ็นจี) แบบตลาดจร (สปอต) ว่าได้ดำเนินการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเสนอราคาต่อ กฟผ.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดหาแอลเอ็นจีแบบสปอตเสร็จ และออกเอกสารเชิญชวนให้มาประกวดราคาครบทุกบริษัทภายในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ก่อนที่จะมีการกำหนดวันยื่นประมูลอีกครั้งภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้

ส่วนการเจรจาหาข้อยุติในการนำเข้าแอลเอ็นจี กับบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้ กฟผ.หาข้อยุติเรื่องการนำเข้าแอลเอ็นจี 1.5 ล้านตันนั้น ในเรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเช่นที่ได้มีการเผย แพร่ ซึ่งต้องพิจารณาถึงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.เตรียมนำเข้าก๊าซ ธรรมชาติเหลว (LNG) จากตลาดจร (Spot) จำนวนไม่เกิน 2 แสนตัน ตามมติ กบง. โดยได้ออกเอกสารประกาศเชิญชวนการนำเข้า LNG แบบตลาดจร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนหรือผู้ผลิต LNG เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย และมีแผนจะออกเอกสารเชิญชวนให้เสนอราคาประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดนำเข้าล็อตแรกในเดือน ธ.ค.2562

กฟผ.จะนำ LNG ดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา. ผู้ค้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ