คอลัมน์จับประเด็น: เปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมน ตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2562 เพื่อรองรับการขยายตัวและเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก, ส่งเสริมอำเภอแม่สอด-เมืองเมียวดี ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค และลดปัญหาการจราจรของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 คาดจะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนแม่สอดเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี และปริมาณรถที่วิ่งผ่านจะเพิ่มขึ้นอีก 10%.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ