คอลัมน์แช้ต..แช้ต: ตามวิสัยทัศน์

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 24, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มาตามนัดสำหรับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ของบอส กิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2019 เป็นปีที่ 4 ตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุน อย่างยั่งยืน ตั้งแต่การส่งเสริมให้ บจ.ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวด ล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศไทย (ตลท.)

ถือเป็นการตอกย้ำการเติบโต ของธุรกิจกว่า 9 ปีที่ผ่านมาในการ เข้ามาเป็นสมาชิกของตลาด และยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดีเสมอมา.

บรรยายใต้ภาพ

กิตติ ชีวะเกตุ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ