พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ จัดโครงการ Nai Lert Young Blood อบรมเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้งานมัคคุเทศก์และประวัติศาสตร์ผ่านบ้านปาร์คนายเลิศ

ข่าวทั่วไป 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ ได้จัดทำโครงการ Nai Lert Young Blood ขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวของบ้านปาร์คนายเลิศ โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่กำลังศึกษาหรือสนใจงานด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป อีกทั้งจะยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Nai Lert Young Blood หรือต้องการเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ ติดต่อได้ที่ โทร.0-2253-0123


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ