ก้าวสู่ปีที่ 24'ไทยโพสต์'

ข่าวทั่วไป 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ขอกราบขอบพระคุณทุกน้ำใจ ไมตรี ของทุกท่าน ทุกห้างร้าน ทุกบริษัท ทุกกิจการ ทุกกลุ่มญาติสนิทมิตรสหาย ที่ส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การยาสูบแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง, ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ