สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จัดงาน Outstanding Technology Awards and STI Forum 2019

ข่าวทั่วไป 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีนายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ร่วมมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาให้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป โดยมีนางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ให้การสนับสนุนและต้อนรับ ณ ห้อง คริสตัล โรงแรม ดิแอทธินี ถนนวิทยุ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ