คอลัมน์จับประเด็น: ฐิติกรลุยเปิดบริการไมโครไฟแนนซ์ในเมียนมา

ข่าวเศรษฐกิจ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฐิติกร เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการไมโครไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าเมียนมาแล้ว ภายหลังได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ 3 สาขาในหงสาวดี โดยบริษัทให้บริการ 2 รูปแบบ คือ เงินกู้แบบกลุ่ม เน้นให้เงินกู้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ที่สมาชิกในกลุ่มจะมีการค้ำประกันซึ่งกันและกัน ส่วนเงินกู้แบบรายบุคคล จะให้เงินกู้กับสมาชิกเดิมที่เคยกู้แบบกลุ่มมาก่อน และมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ สำหรับภาพรวมธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ประเทศเมียนมามีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะมีประชากรกว่า 53 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัยทำงาน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ